References by Author or Types

Journal Articles by W. F. F.


Oppenoorth and W. F. F.
Homo (Javanthropus) soloensis. Ein plistocene mensch van Java.
Wetenschappelijke mededeelingen, 20, 49-75, 1932